DASAR PRIVASI

Giti Tire Pte Ltd. (“Giti Tire”) komited untuk melindungi maklumat peribadi anda. Dengan Laman Web ini, Giti Tire berpeluang menerima maklumat peribadi anda melalui pertanyaan anda tentang produk, program promosi atau soal selidik. Giti Tire percaya bahawa itu tanggungjawab penting untuk melindungi semua maklumat peribadi anda. Untuk melindungi privasi anda dengan lebih baik, Giti Tire menyediakan dasar berikut yang digunakan untuk Laman Web ini. Giti Tire akan menghalang sebarang kebocoran, penyalahgunaan atau pengubahan maklumat peribadi anda mengikut kemampuan terbaik kami.

PENGUMPULAN MAKLUMAT

Giti Tire mengumpulkan maklumat industri dan peribadi untuk menjalankan perniagaannya sebagai pengeluar dan pengedar tayar. Tujuan utama pengumpulan maklumat peribadi adalah untuk memasuki transaksi tayar dan komunikasi dengan pelanggan dan pelabur kami. Dari semasa ke semasa, ahli Giti Tire boleh menjalankan tinjauan tentang keutamaan peribadi pelanggan dan pelabur, yang mungkin mengumpul maklumat peribadi untuk menambah baik perkhidmatan pelanggan atau pelabur kami. Maklumat peribadi lain boleh dikumpul melalui permohonan atau borang pendaftaran tayar, Internet, permohonan untuk menjadi ahli program kesetiaan pelanggan yang dikendalikan oleh Giti Tire, atau melalui pertandingan. Kadangkala maklumat peribadi dikumpul melalui soal selidik atau tinjauan. Maklumat yang digunakan dan dikumpul hanya untuk tujuan transaksi tertentu dan untuk kegunaan dalam Giti Tire, cth. untuk inisiatif pemasaran atau untuk berkomunikasi dengan anda. Dari semasa ke semasa, Giti Tire mungkin menggaji syarikat pengiklanan pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur keberkesanan sebarang pengiklanan dengan memantau trafik di laman web. Sebarang maklumat yang dikumpulkan adalah tanpa nama dan tidak mengenal pasti mana-mana individu.

KEPADA SIAPAKAH MAKLUMAT PERIBADI DIDEDAHKAN

Dari semasa ke semasa, Giti Tire mungkin menjalankan kempen pemasaran dengan peruncit gabungan dalam industri tayar di tempat kediaman pelanggan. Peruncit kami juga boleh menjalankan kempen pemasaran bersama ahli gabungan korporat. Tiada maklumat peribadi diberikan kepada ahli gabungan ini kerana Giti Tire menjalankan pemasaran langsung bagi pihak syarikat. Pihak yang Giti Tire mungkin mendedahkan maklumat peribadi yang berkaitan termasuk: (a) Perunding (termasuk peguam cara) dan ejen (termasuk peruncit) yang bertindak bagi pihak kami; (b) Ahli gabungan korporat; (c) pihak berkuasa kawal selia jika dikehendaki oleh undang-undang; (d) pihak dan entiti berkaitan Giti Tire untuk tujuan pemasaran; dan (e) pihak yang Giti Tire telah menyumber luar pelbagai fungsi cth., peruncit tayar, dsb. Giti Tire tidak menjual atau memberikan senarai pelanggannya kepada pihak ketiga.

PENYELENGGARAAN KUALITI MAKLUMAT

Apabila anda menyerahkan maklumat peribadi anda di Laman Web ini, kami akan menggunakan SSL (Lapisan Soket Selamat) atau kaedah lain yang setara untuk melindungi penghantaran data. Tiada pekerja boleh mengakses maklumat yang tidak diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan betul. Terdapat kata laluan dan ID akses keselamatan untuk menyekat akses maklumat sulit dan peribadi tentang individu kepada mereka yang memerlukannya dalam menjalankan jawatan mereka. Giti Tire akan mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan maklumat peribadi yang dikumpul dan digunakan adalah tepat, lengkap dan terkini. Giti Tire akan membenarkan individu melihat maklumat yang disimpan tentang mereka dan membetulkan kesilapan atau peninggalan, atas permintaan. Ia merupakan dasar Giti Tire dari semasa ke semasa untuk memadamkan atau menyahkenal pasti maklumat tentang anda apabila ia tidak lagi diperlukan atau bukan lagi keperluan undang-undang untuk menyimpan maklumat itu.

PENGGUNAAN OLEH PELAWAT BAWAH UMUR 18 TAHUN

Giti Tire komited untuk melindungi maklumat peribadi mana-mana pelawat Laman Web ini yang berumur bawah 18 tahun. Giti Tire mengesyorkan agar penjaga menyemak laman web apabila pelawat Laman Web bawah umur 18 tahun mengakses Laman Web ini. Jika anda berumur bawah 18 tahun, sila berikan maklumat peribadi anda berserta kebenaran penjaga anda.

PENGGUNAAN KUKI LAMAN WEB

Giti Tire mengumpulkan maklumat daripada Laman Web ini menggunakan kuki dan fail IP. Kuki ialah mesej yang diberikan oleh pelayar web kepada pelayan web. Objektif utama kuki adalah untuk mengenal pasti pengguna, menjejaki keutamaan dan untuk menambah baik serta mengemas kini Laman Web ini dan untuk memastikan bahawa data yang betul dihantar ke komputer anda. Kuki adalah khusus untuk pelayan yang menciptanya dan tidak boleh diakses oleh pelayan lain, yang bermaksud ia tidak boleh digunakan untuk menjejaki pergerakan anda di seluruh web. Tiada butiran peribadi terkandung dalam kuki dan ia tidak digunakan untuk mendapatkan sebarang maklumat peribadi. Apabila anda melawati tapak web Giti Tire untuk membaca, melayari atau memuat turun maklumat, sistem kami akan merekod/log alamat IP anda (alamat yang mengenal pasti komputer anda di Internet dan yang diiktiraf secara automatik oleh pelayan web kami), tarikh dan masa anda melawati Laman Web kami, halaman yang dilihat dan sebarang maklumat yang dimuat turun. Maklumat ini hanya akan digunakan untuk tujuan analisis Laman Web ini dan untuk membantu kami menawarkan perkhidmatan dalam talian yang lebih baik kepada anda. Kami mungkin secara automatik mengumpul maklumat bukan peribadi tentang anda seperti jenis pelayar Internet yang anda gunakan atau Laman Web yang anda pautkan ke Laman Web kami. Anda tidak boleh dikenal pasti daripada maklumat ini dan ia hanya digunakan untuk membantu kami menyediakan perkhidmatan yang berkesan di Laman Web kami. Anda boleh menyediakan pelayar web supaya tidak menerima kuki baharu, mengatur amaran supaya muncul pada skrin apabila Kuki diterima atau membatalkan fungsi kuki (sila rujuk “bantuan” dalam bar alat pelayar web anda). Jika anda berbuat demikian, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa fungsi di Laman Web ini. Untuk menggunakan sepenuhnya Laman Web ini, kami mengesyorkan anda membuat persediaan supaya kuki boleh diterima.

PAUTAN KE LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Laman web Giti Tire mungkin mengandungi pautan ke laman web lain, dan laman web pihak ketiga tersebut mungkin mengumpulkan maklumat peribadi tentang anda. Kami tidak bertanggungjawab atas amalan privasi perniagaan lain atau kandungan laman web yang dipautkan ke laman web kami. Giti Tire menggalakkan pengguna untuk sedar apabila mereka meninggalkan Laman Web ini dan membaca penyata privasi setiap laman web yang mengumpulkan maklumatyang boleh dikenal pasti secara peribadi.

KAWALAN TANGGUNGJAWAB DAN HUBUNGI UNTUK PERTANYAAN

Giti Tire telah menugaskan orang atau perkhidmatan untuk mengendalikan sebarang pertanyaan yang anda miliki tentang Laman Web ini. Sila kemukakan soalan atau pendapat anda dengan menggunakan Halaman Hubungan bagi Laman Web ini.

PERUBAHAN KEPADA PERNYATAAN PRIVASI GITI TIRE

Giti Tire mungkin mengubah dasar privasinya, dan sebarang perubahan atau variasi akan diterbitkan di Laman Web ini. Anda mungkin tidak diberitahu secara langsung tentang perubahan ini. Anda menerima bahawa penggunaan Laman Web ini termasuk penerimaan anda terhadap Dasar Privasi ini dan Terma Penggunaan Giti Tire.